Presentació

El Centre MQ Reus, antiga Clínica Fàbregas situat al bell mig de la ciutat, va ser inicialment construït com a habitatge i magatzem, entre el 1914 i el 1918, per algerians que comercialitzaven amb vins durant la Primera Guerra Mundial. De l’arquitectura àrab, en queda el minaret que es pot veure des de diversos punts de la ciutat. Durant la Guerra Civil espanyola fou bombardejat.

L’any 1945, el Dr. Josep Anton Fàbregas Montpeó, d’acord amb l’arrelada tradició d’empresa familiar que hi ha al nostre país, hi fundà una clínica medicoquirúrgica al servei de la gent de Reus i les seves contrades. Després de 53 anys de funcionament, l’any 1998 el Grup SAGESSA es fa càrrec de la gestió i hi manté l’esperit fundacional de servei.

 Descarrega el tríptic de presentació del Centre MQ Reus