Contacteu

C. d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
977 010 800
cmqr@grupsagessa.cat
Petició de cita: consultesexternescmq@grupsagessa.catEn compliment del que estableix l’Art. 5 de la Llei orgànica 15/99 de 3 de desembre, us informem que les dades personals comunicades a través d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer amb dades de caràcter personal en el que s’integraran les vostres dades, amb la finalitat de gestionar i respondre la vostra sol·licitud de contacte, i per aquest motiu, AUTORITZO al Centre MQ Reus, a realitzar-ne la gestió.

Teniu la facultat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades mitjançant la remissió d’una comunicació per escrit a: Centre MQ Reus, a l’adreça C. d’Antoni Gaudí, 26. 43203 Reus (Tarragona), on hi consti el vostre nom i cognoms, fotocòpia del DNI, un domicili a efectes de notificació, i indicar expressament el dret que es desitgi exercitar.