Codi Ètic

1. La raó principal del Centre és aconseguir per al pacient, el més alt nivell de salut física i mental possible.

2. Ens impulsa el respecte a la dignitat de la persona, des de l´inici fins a la fi de la seva vida, independentment de la seva condició o creences.

3. Proporcionarem la informació necessària perquè el pacient pugui prendre les seves decisions.

4. El centre garantirà la confidencialitat i respectarà la intimitat del pacient.

5. El Centre vetlla per la competència professional del seus treballadors.

6. El centre assumeix la responsabilitat assistencial del pacient assegurant la comunicació entre aquest i els professionals, en especial a les altes i la relació amb altres centres.

7. Aquest Centre vetlla per la correcta actuació ètica de la seva organització i dels seus professionals a través de la comissió de bioètica, oberta a consulta per a pacients, familiars i professionals.